1-عکس‌های ارسالی با کیفیت و وضوح مناسب باشد.

2-حداکثر سایز مجاز فایل‌ 500KB می‌باشد.

3-شماره تماس‌ها را به درستی وارد نمایید تا در صورت نیاز امکان تماس وجود داشته باشد.

 

 

birdEye
birdEye
birdEye
birdEye
birdEye
birdEye